menu

Firmast

OÜ Innon Finance on noor ja elujõuline ettevõte, kelle peamiseks tegevusalaks on raamatupidamisteenuse osutamine nii osaühingutele, mittetulundusühingutele, korteriühistutele, FIE-dele, põllumajandusettevõtetele kui ka aktsiaseltsidele. Klient saab teenuse vastavalt oma soovile ja lähtuvalt Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast ja seadustest.

Oma töös kasutame majandustarkvara Merit Pilve-Aktiva.

Meie missiooniks on pakkuda oma teenust nii, et teave oleks täpne, asjakohane ja vajalik. Oleme ausad, hoolsad ja objektiivsed. Kaitseme oma kliendi konfidentsiaalsust ja ärisaladusi. Kohtleme oma kliente viisakalt, ausalt ja mõistvalt, leiame nende jaoks aega, et kuulata nende soove ja plaane, et oma teenust neile paremini pakkuda.