Miks valida meie
raamatupidamisteenus

OÜ Innon Finance on pikaajalise kogemusega tulevikku vaatav innovaatiline ettevõte, kelle peamiseks tegevusalaks on raamatupidamisteenuse osutamine nii osaühingutele, mittetulundusühingutele, korteriühistutele, FIE-dele, põllumajandusettevõtetele, aktsiaseltsidele kui ka Soomes tegutsevatele firmadele.

Klient saab teenuse vastavalt oma soovile ja lähtuvalt Eesti finantsaruandluse standardidest.

Oma töös kasutame majandustarkvara Merit.

Meie missiooniks on pakkuda oma teenust nii, et teave oleks täpne, asjakohane ja vajalik. Oleme ausad, hoolsad ja objektiivsed. Kaitseme oma kliendi konfidentsiaalsust ja ärisaladusi. Kohtleme oma kliente viisakalt, ausalt ja mõistvalt, leiame nende jaoks aega, et kuulata nende soove ja plaane, et oma teenust neile paremini pakkuda.

Meie läheneme igale kliendile personaalselt, hinnates iga ettevõtte eripära ja vajadusi.

Meeldivat koostööd soovides
Innon Finance OÜ
meeskond

Pakutavad teenused

Raamatupidamine

 • igakuiselt esitatavate dokumentide kontroll ja tehingute kirjendamine raamatupidamisregistris;
 • maksudeklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliametile;
 • ostu- ja müügiarvete haldamine ja väljastamine;
 • maksusaldode teavitamine kliendile e-postile;
 • raamatupidamise sisseseadmine alustavale ettevõtjale;
 • raamatupidamise sise – eeskirja koostamine;
 • majandusdokumentide dokumenteerimine ja kirjendamine;
 • materiaalse põhivara amortisatsiooni arvestus;
 • hankijate ja tellijate vaheliste tehingute arvestus;
 • vahebilansi ja kasumiaruande koostamine;
 • palgaarvestuse ja haigus – ja hoolduslehtede täitmine ja esitamine;
 • suhtlemine Maksu- ja Tolliameti, Pensioniameti, Haigekassaga jne.
 • FIE kassapõhise päevaraamatu pidamine, tuludeklaratsiooni täitmine;
 • aastaaruannete koostamine ning vormistamine;
 • konsultatsioonid;
 • eelmiste perioodide korrastamine;
 • Soome raamatupidamine.

Lisateenused

 • käibemaksukohustlaseks registreerimine Maksu- ja Tolliametis
 • finantsnõustamine- ja analüüs
 • krediidihaldus
 • nõustamine töölepingu lõpetamisega seotud küsimustes vajadusel koos vajalike dokumentide ettevalmistamisega
 • nõustamine töölepinguga seotud erijuhtudel vajadusel koos vajalike dokumentide ettevalmistamisega
 • ettevõtjaportaali toimingud

Teenuste hinnakiri

Kliendi soovil koostatakse kompleksteenuse kuutasu aastaks lähtudes töömahust ja käesolevast raamatupidamisteenuste hinnakirjast, kui tegelik töömaht ületab kokkulepitu tehakse aasta kohta ümberarvestus.
Hindadele lisandub käibemaks.

Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine

50 €1 tk

Tekkepõhise raamatupidamise koostamine
Sisaldab teenust arve sisestamisest kuni bilansi ja kasumiaruande koostamiseni

2 €kanne

Kassapõhise raamatupidamise koostamine

0.80 €kanne

FIE tuludeklaratsiooni koostamine ja äriühingu aastaaruande vormistamine

25€tund

Maksuametiga suhtlemine revisjoni korral

35€tund

Raamatupidamise konsultatsioon

35€tund

Arve koostamine kliendi soovil

3 €1 tk

Käibedeklaratsiooni / statistilise aruande koostamine

20 €1 tk

FIE kuutasu alampiir

alates 35 €

Äriühingu kuutasu alampiir

alates 75 €

Meie töökas ja sõbralik kollektiiv

Merle Lipp

Juhataja

Mob: +372 5665 1010
merle@innon.ee

Britta Tšernova

Raamatupidaja

Mob: +372 558 7720
britta@innon.ee

Virge Nurmik

Raamatupidaja

Mob: +372 5625 3063
virge@innon.ee

Elery Rehberg

Raamatupidaja

Mob: +372 5562 1728
elery@innon.ee

Võta meiega ühendust

Innon Finance OÜ

Reg nr: 11928662
KMKR nr: EE101364111
COOP PANK: EE554204278618628301

contact